PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Dzisiaj jest czwartek, 21 stycznia 2021 r. 21 dzień roku

Medal Honorowy

Medal Honorowy Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Kapituła Medalu Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Stan na dzień 17 marca 2017 r.

Rada Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 10 lutego 2017 r. uchwałą Nr 193/VI/17 powołała Kapitułę Medalu Honorowego Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w składzie:

 • Marian Czerski - Kanclerz,
 • Katarzyna Łuniewska-Kopacz - Sekretarz,
 • Andrzej Czerniawski,
 • Emilian Kudyba,
 • Sławomir Mioduszewski,
 • Marek Wysocki.

Wyróżnieni Medalem Honorowym Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Stan na dzień 30 października 2019r.

 • Bacharewicz Anatol,
 • Bizokas Vidmantas,
 • Gogacz Piotr,
 • Greczko Józef,
 • Hańczuk Józef,
 • Jabłoński Zdzisław,
 • Kasprzak Dorota Elżbieta,
 • Kleczkowski Mirosław,
 • Kobyliński Ireneusz Sylwester,
 • Krupa Jan,
 • Matyszewski Henryk,
 • Misiak Bogusław,
 • Nietupski Marian,
 • Parzych Roman,
 • Rukściński Marek,
 • Stolarski Janusz,
 • Strzaliński Marek,
 • Szmitko Ryszard,
 • Tołwiński Mirosław,
 • Wałecki Witold,
 • Waszkiewicz Marian,
 • Wincenciak Marek,
 • Wojdacki Grzegorz,
 • Zaniewska Teresa,
Wyróżnieni Medalem Honorowym Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej