PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Dzisiaj jest czwartek, 19 września 2019 r. 262 dzień roku

Medal Honorowy

Medal Honorowy Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Kapituła Medalu Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Stan na dzień 17 marca 2017 r.

Rada Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 10 lutego 2017 r. uchwałą Nr 193/VI/17 powołała Kapitułę Medalu Honorowego Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w składzie:

 • Marian Czerski - Kanclerz,
 • Katarzyna Łuniewska-Kopacz - Sekretarz,
 • Andrzej Czerniawski,
 • Emilian Kudyba,
 • Sławomir Mioduszewski,
 • Marek Wysocki.

Wyróżnieni Medalem Honorowym Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Stan na dzień 17 marca 2017 r.

 • Greczko Józef,
 • Bacharewicz Anatol,
 • Krupa Jan,
 • Rukciński Marek,
 • Parzych Roman,
 • Wałecki Witold,
 • Nietupski Marian,
 • Szmitko Ryszard,
 • Strzaliński Marek,
 • Misiak Bogusław.
Wyróżnieni Medalem Honorowym Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej