PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Dzisiaj jest piątek, 23 kwietnia 2021 r. 113 dzień rokuPółnocno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Organy Izby

Nazwisko i imię Stanowisko
Wysocki Marek Prezes
Czerniawski Andrzej Wiceprezes
Pirsztuk Marek Wiceprezes
Wielądek-Żukowska Emilia Sekretarz
Wołejko Sławomir Skarbnik
Dynkowski Jan Członek Prezydium
Piekut Joanna Członek Prezydium
Członkowie Rady
Barszcz Wojciech
Filianowicz Dariusz
Gogacz Piotr
Kulesza Remigiusz
Mędrek Paweł
Mioduszewski Sławomir
Trzonkowski Jerzy
Wojewoda Leszek
Nazwisko i imię Stanowisko
Stolarski Janusz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Dąbrowski Marek Z-ca Rzecznika
Lewkowicz-Witkowska Katarzyna Z-ca Rzecznika
Rutkowski Marek Z-ca Rzecznika
Nazwisko i imię Stanowisko
Czerski Marian Przewodniczący
Tołwiński Mirosław Wiceprzewodniczący
Wojdacki Grzegorz Wiceprzewodniczący
Charubin Stanisław
Piotrowski Sławomir
Wojtacha Robert
Nazwisko i imię Stanowisko
Matyszewski Henryk Przewodniczący
Geniusz Michał Wiceprzewodniczący
Tyszka Stanisław Wiceprzewodniczący
Berlińska Agnieszka Sekretarz