PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Dzisiaj jest niedziela, 25 lipca 2021 r. 206 dzień roku

Informacje dla nowych członków

Opracował lek. wet. Wojciech Barszcz

Przynależność lekarza weterynarii do okręgowej izby lekarsko - weterynaryjnej jest obowiązkowa. Lekarz weterynarii ubiegający się o nadanie prawa wykonywania zawodu, składa do biura Północno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej następujące dokumenty:

  • podanie o nadanie prawa wykonywania zawodu,
  • dyplom lub odpis dyplomu zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt.2 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2016r., poz. 1479, tj.),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • ankietę osobową,
  • przyrzeczenie lekarza weterynarii,
  • zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające, że ze względu na stan zdrowia osoba składająca wniosek może wykonywać zawód lekarza weterynarii,
  • oświadczenie o wykonywaniu zawodu (wypełniają osoby nie zamieszkujące na terenie województwa podlaskiego).

Pierwsza składka wynosi 150 zł.

Powyższe wnioski rozpatrywane są przez Radę Okręgową Północno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w ciągu 90 dni licząc od dnia wpłynięcia wniosku do siedziby Izby.