PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Dzisiaj jest piątek, 15 grudnia 2018 r. 348 dzień roku

Medal Honorowy

Bezpieczeństwo informacji w Północno-Wschodniej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej

Jako instytucja odpowiedzialna i działająca etycznie szanujemy prawo do ochrony danych osobowych naszych członków, pracowników, organów oraz partnerów.

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. /RODO/ informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Porosłach ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator /Art. 6 ust. 1 lit. c/.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych:

Jolanta Magnuszewska tel. +48 795-543-102 izbawet@poczta.wp.pl