PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Dzisiaj jest czwartek, 22 października 2020 r. 296 dzień roku

Przeniesienie lekarza weterynarii

Lekarz weterynarii zamierzający przenieść się do Północno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej składa w naszej izbie wniosek o wpis do rejestru członków (pierwszą stronę należy wypełnić osobiście, zaś drugą wypełnia Izba do której przynależy lekarz weterynarii). Taka sama procedura dotyczy lekarzy weterynarii, którzy zamierzają przenieść się z Północno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej do innej izby.