PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Dzisiaj jest czwartek, 18 lipca 2024 r. 200 dzień roku

Pomoc Ukrainie

 

Przewóz koni przez granicę z Ukrainą [12.04.2022r.]

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 marca 2022r. dotyczące apelu Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 8 marca 2022r. do Głównego Lekarza Weterynarii o uproszczenie procedury przewozu koni przez granicę z Ukrainą, Główny Lekarz Weterynarii informuje .....

Więcej

Pismo GLW [11.04.2022r.]

W związku z licznymi zapytaniami zarówno ze strony osób prywatnych, jak i lekarzy weterynarii wolnej praktyki, dotyczącymi możliwości podjęcia działań pomocowych służbom weterynaryjnym Ukrainy w celu zachowania zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa publicznego poprzez m.in. zapewnienie dostaw weterynaryjnych produktów leczniczych, Główny Inspektorat Weterynarii zwrócił się do Departamentu bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o wskazanie rozwiązań umożliwiających realizację ww. działań.

Więcej

Podziękowania [18.03.2022r.]

Fundacja "Pro Bono Veterinariae" wraz z Północno-Wschodnią Izbą Lekarsko-Weterynaryjną serdecznie dziękują za okazaną pomoc i wsparcie finansowe. Dziękując za życzliwość i szlachetny gest, który jest wyrazem empatii i pięknej potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy życzymy wszelkiej pomyślności i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń..

Więcej

Podziękowania [07.03.2022r.]

Pragniemy poinformować, że nasza koleżanka Justyna wraz z mężem zainicjowali we własnym zakresie zbiórkę materiałów i leków dla szpitala wojskowego we Lwowie. Do akcji włączyła się Północno - Wschodnia Izba Lekarsko - Weterynaryjna.

Więcej

Nowe zasady postępowania przewóz zwierząt z Ukrainy [07.03.2022r.]

Państwa Członkowskie Unii Europejskiej w tym Polska zgodziły się na wprowadzanie z Ukrainy do Unii Europejskiej zwierząt z gatunku psy, koty, fretki, towarzyszących ich posiadaczom, które nie spełniają warunków weterynaryjnych tj. brak oznakowania, niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie, bez świadectwa zdrowia oraz bez przeprowadzonego badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie.

Więcej

Apel do lekarzy weterynarii [04.03.2022r.]

Szanowni Państwo, apelujemy do wszystkich lekarzy weterynarii chętnych do odpłatnej pracy w województwie podkarpackim i lubelskim na granicy z Ukrainą. Potrzebna jest pomoc przy czipowaniu i szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie. Osoby chętne prosimy o przesłanie na adres mailowy Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej sekretariat@izbawetbial.pl swoich imion i nazwisk wraz z numerem telefonu. O zasadach odpłatności zostaną Państwo poinformowani po zgłoszeniu.

Pomoc Ukrainie - do wszystkich członków PWILW [04.03.2022r.]

Szanowni Państwo, w obliczu wojny w Ukrainie nie możemy pozostać obojętni, dlatego Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna postanowiła włączyć się w akcje mające na celu niesienie pomocy potrzebującym, a w szczególności lekarzom weterynarii z Ukrainy i ich rodzinom, zarówno tym znajdującym się juz na terenie Polski jak i tym, którzy pozostali na polu walki. Prowadzone przez nas działania będą koordynowane z działaniami ogólnokrajowymi..

Więcej

Pobyt Ukraińców w Polsce [02.03.2022r.]

Pobyt Ukraińców w Polsce – praktyczne informacje.

Więcej

Zbiórka dla szpitala we Lwowie [02.03.2022r.]

Z inicjatywy naszych lekarzy weterynarii, w akcie solidarności z Ukrainą prowadzimy zbiórkę leków i innych rzeczy potrzebnych naszym sąsiadom. Pomoc zostanie przekazana szpitalowi we Lwowie.

Więcej

Apel prezesa KRL-W [02.03.2022r.]

Apel Prezesa KRL-W do polskich lekarzy weterynarii.

Więcej

Apel prezesa KRL-W [01.03.2022r.]

Apel Prezesa KRL-W w sprawie pomocy dla obywateli ogarniętej wojną Ukrainy.

Więcej

Procedura postepowania ze zwierzętami z Ukrainy [28.02.2022r.]

Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postepowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.

Więcej