PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Dzisiaj jest czwartek, 18 lipca 2024 r. 200 dzień roku

Biuletyn

Zespół redakcyjny Biuletynu

Opracowała lek. wet. Emilia Wielądek - Żukowska

Biuletyn jest wydaniem kwartalnym. Podzielony na działy zawiera dużo interesujących tematów:

  • z życia Izby,
  • informacji z praktyk terenowych,
  • opisy uroczystości i spotkań,
  • wspomnienia,
  • odrobinę humoru,
  • twórczość naszych Kolegów po fachu.
Redaktor Naczelny: lek. wet. Emilia Wielądek - Żukowska,
emilia.zukowska@izbawetbial.pl
Sekretarz: lek. wet. Joanna Piekut,
j.piekut@izbawetbial.pl
Redaktorzy: lek. wet. Andrzej Czerniawski,
andrzej.czerniawski@izbawetbial.pl
lek. wet. Piotr Gogacz,
piotr.gogacz@izbawetbial.pl
prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski,
miroslaw.kleczkowski@izbawetbial.pl
lek. wet. Emilian Augustyn Kudyba,
emilian.kudyba@izbawetbial.pl
lek. wet. Katarzyna Łuniewska - Kopacz,
katarzyna.luniewskakopacz@izbawetbial.pl
lek. wet. Marek Wysocki,
marek.wet@interia.pl
prof. dr hab. Teresa Zaniewska,
tezan1@wp.pl