PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Dzisiaj jest czwartek, 18 lipca 2024 r. 200 dzień roku

Fundacja 'PRO BONO VETERINARIAE'

Słów kilka o Naszej Fundacji

Fundacja "PRO BONO VETERINARIAE" została powołana przez Nasz Samorząd w roku 2010 i celem jej działania jest w szczególności:

  • prowadzenie działań na rzecz rozwoju i szerzenia wiedzy o ochronie zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska,
  • wspieranie programów inicjatyw na rzecz polepszenia weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i środowiska,
  • pomoc społeczna lekarzom weterynarii i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

W roku 2016 fundacja uzyskała przychody w kwocie 6890 zł w tym darowizny w kwocie 3890 zł. W tym samym roku przyznano pomoc finansowa dla 3 lek. wet. i 2 rodzin po zmarłym lek. wet. w kwocie 6000 zł.

Obserwujemy w ostatnim okresie brak zainteresowania członków samorządu udziałem w odpłatnych szkoleniach oraz minimalne darowizny na działalność statutową.

W tym miejscu chciałbym poinformować, że kwoty darowizny na rzecz Naszej fundacji w kwocie do 6% w przypadku osób fizycznych i 10% osób prawnych, można odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym.

Warunkiem skorzystania z tego odliczenia jest bankowy dowód wpłaty na rachunek bankowy Naszej Fundacji.

Powyższe nie dotyczy podatników którzy są opodatkowani podatkiem liniowym lub kartą podatkową.

W najbliższym czasie planujemy utworzenie zakładki na stronie Izby gdzie będziemy informować o wszystkich działaniach jednocześnie oczekujemy na wszelkie sugestie dotyczące działalności statutowej które są oczekiwane przez nas wszystkich.

Porosły, ul. Wierzbowa 57
16-070 Choroszcz
NIP 5423179061
Regon 200382923
KRS 0000363832
Nr konta : 64 1500 1344 1213 40104776 0000