PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Dzisiaj jest środa, 22 maja 2024 r. 143 dzień roku

Kto? Jak? Kiedy? - czyli wszystko o paszportach dla zwierząt towarzyszących

Opracowała lek. wet. Emilia Wielądek - Żukowska

Regulamin zamawiania druków paszportów.

Komunikat wytyczne dotyczące sposobu postępowania z psami z Ukrainy.

Zasady i przepisy obowiązujące przy przemieszczaniu zwierząt towarzyszących.

Wykaz lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania paszportów.

W związku z wejściem w życie z dniem 29 grudnia 2014 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych informujemy co następuje:

Lekarze weterynarii, którzy zechcą uczestniczyć w procedurze wydawania paszportów muszą spełnić następujące warunki:

  • posiadać prawo wykonywania zawodu,
  • prowadzić zakład leczniczy dla zwierząt lub być zatrudnionym w zakładzie leczniczym dla zwierząt,
  • mieć na bieżąco opłacone składki członkowskie,
  • posiadać czytnik mikroczipów,
  • znać przepisy regulujące zasady wydawania paszportów zwierzętom towarzyszącym.

Lekarze weterynarii spełniający powyższe warunki i chcący uczestniczyć w procedurze wydawania paszportów powinni złożyć w Północno - Wschodniej Izbie Lekarsko - Weterynaryjnej wniosek o zarejestrowanie swojej osoby i zakładu leczniczego dla zwierząt w rejestrze osób uprawnionych do wydawania paszportów.

Wniosek można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Izby, po czym Rada Północno - Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej zarejestruje lekarza weterynarii i zaopatrzy odpłatnie w druki paszportów. Zalecany jest osobisty odbiór paszportów w siedzibie Izby, ewentualnie można poprosić o przesłanie paszportów pocztą.

Lekarz wystawiający paszport pobiera od właściciela opłatę za wystawiony paszport w kwocie 100 PLN brutto. Opłata nie zawiera kosztów szczepienia przeciw wściekliźnie oraz kosztów oznakowania zwierzęcia.

Formularze paszportowe